QUY ĐỊNH - CHÍNH SÁCH

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Áp dụng từ ngày 31/08/2018

Công ty TNHH sản xuất thiết bị điện Hoàng Oanh công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm như sau :
Đèn báo hiệu được công ty chúng tôi sản xuất ra với mục đích hướng dẫn, cảnh báo, bảo đảm an toàn cho các phương tiện khi tham gia giao thông. Do vậy chất lượng, độ tin cậy của thiết bị báo hiệu luôn là tiêu chí quan trọng nhất.

Công ty TNHH sản xuất thiết bị điện Hoàng Oanh luôn luôn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong quá trình sản xuất các loại đèn báo hiệu của công ty chúng tôi:

Các đèn báo hiệu được thử nghiệm tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 – Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng và đạt các chỉ tiêu:

  • Khả năng chống nước xâm nhập ở cấp bảo vệ IP 68 (Ngâm sau dưới nước 1,5m trong 3h), khả năng chống bụi xâm nhập
  • Khả năng làm việc ở nhiệt độ +80o C trong 3h và khả năng làm việc ở nhiệt độ -40o C trong 3h.
Đánh giá